Strava života je skutočne priliehavý názov pre vegánsku - čisto rastlinnú potravu. Dôvodom nie je len to, že konzumovanie čisto rastlinnej potravy blahodárne vplýva na zdravie ľudí, ktorý sa stravujú vegánsky, aj keď je tento fakt nepochibne dôležitý. Vegánstvo je stravou života najmä preto, že v sebe zahŕňa rešpekt a úctu k všetkému živému okolo nás. Vegánska strava pomáha predchádzať civilizačným chorobám a upevňovať zdravie ľudí, ktorí ju konzumujú. Pomáha však zároveň aj všetkým ľudom , zvieratám a prírodnému prostrediu na Zemi. Dôkazom toho sú nevivrátitelné fakty, ktoré sa každodenne odohrávajú vôkol nás.