Rovnosť, Bratstvo ,Sloboda

Môžeme prehlásiť ,ze dôvody pre uznanie rovnosti medzi mužmi a ženami nemožno presvedčivo rozšíriť na zvieratá. Zeni majú napríklad volebné právo, pretoze sú schopné rozumne rozhodovať o budúcnosti, tak ako aj muži,na druhej strane psy niesú schopné pochopit zmysel volieb,takze volebné právo mať nemôžu. A tak najdeme dalších veľa preukázateľných prípadou,v ktorých sú si muži a ženy jeden druhému podobný, zatiaľ čo ludia a zvieratá sa podstatne líšia. Môzeme teda povedat ze muzi a zeny su si podobne bytosti a majú teda aj podobné práva, zatiaľ čo ludia a zvieratá sú odlišní a podobné práva mať nemôzu. Medzi človekom a ostatnými zvieratamki sú urcité dôlezité rozdiely, ktoré sa musia odrazit i v rozdielnych právach. Uznáme však túto zrejmú skutočnosť, neexistuje už žiadna prekážka, ktorá bi stála v ceste rozšíreniu základných princípou rovnoprávnosti na zvieratá. Pretože psi nemôžu voliť, je nezmyselné hovoriť o ich volebnom práve. Rozšírenie základných princípou rovnosti z jednej skupiny na druhú neznamená, ze musíme pristupovať k obom tým istím spôsobom alebo vyzadovat pre obe skupiny tie isté práva. Urobíme tak, bude záležať na prirodzenosti členou tíchto dvoch skupín. Základní princíp rovnosti nevižaduje istý alebo identický, prístup ,vyžaduje rovnaké chápanie. Rovnaké chápanie rôznych bytostí môze viesť k rôznym prístupom a rôznym právam.Není nutné popierať jasné rozdiely medzi ludmi a zvieratami, je potreba ísť hlbšie ku korenom rovnoprávnosti a dospieť k myšlienke, na ktorej neni nič absurdného, že základné práva rovnosti sa vztahujú aj na zvieratá.                                                                                    (Peter Singer)