Denne je zabitých 109 598 kožušinových zvierat...4 566 každú hodinu...76  každú minútu

 

 

1 KOŽUCH = 

65 norkov... 10 líšok... 130 činčíl... 10 jazvecov.. 100 veveričiek... 12bobrov... 60králikov... 4 leopardy... 15 rysov... 14 vydier

 

 

Anglicko, Škótsko, Wales, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Taliansko a niektoré spolkové republiky Nemecka úplne zakázali alebo drasticky znížili a obmedzili chov kožušinových zvierat prísnymi pravidlami. Veľmi progresívne postupuje Švédsko a Írsko. Dôvodom je presvedčenie, že chov kožušinových zvierat a kožušinový priemysel sú neetické a morálne neospravedlniteľné. Trendom nového milénia je úplné zrušenie kožušinových fariem.

 
Vo Švajčiarsku líšky a norky označili za divožijúce zvieratá, ktoré sa nesmú chovať v klietkových chovoch už v roku 1991 a odvtedy tam neexistuje jediná farma na chov líšok a noriek. Švajčiarsky príklad bol krátko nato nasledovaný spolkovými republikami Bavorskom a Hessenskom. A od roku 1998, kedy bola zatvorená posledná kožušinová farma v Rakúsku, sa k tejto skupine pridalo Anglicko, Škótsko, Wales, Taliansko a Holandsko, ktoré bolo mimochodom jedným z najsilnejších exportérov kožušín líšok a noriek.


V Holandskom návrhu zákona z 18. októbra 2001 stojí:
"My Beatrice, z božej vôle kráľovná Holandska, princezná z Orange -Nassau, oslovujeme tu prítomných. Nech sú pozdravení tí, ktorým je určené počuť nasledovné. Nech je ustanovené: Pretože sme zvážili a rozhodli, že je žiadúce zakázať chov a zabíjanie zvierat, ktoré sú chované a zabíjané iba kvôli získaniu kožušiny, oznámili sme Rade Štátu, že schvaľujeme a ustanovujeme:

 

  • Farmový chov zvierat za účelom kožušiny je zakázaný.

  • Zabíjanie alebo zdôvodňovanie zabíjania zvierat iba za účelom získania kožušín z takýchto zvierat je zakázané.

    Tento hlas nebol ojedinelým. Pod tlakom iniciatívnych legislatívnych návrhov vlád spomínaných krajín, ktoré tak reagovali na "vôľu ľudu" a kampaní európskych ochranárskych organizácií, Európska únia zadala Stálemu veterinárnemu výboru pre otázky zdravia a pohody zvierat (SCAHAW) úlohu pripraviť komplexnú správu o súčasnom stave chovu zvierat na kožušinových farmách. Tento v decembri 2001 publikoval vyše 200 stránkovú správu, podľa ktorej podmienky chovu kožušinových zvierat v krajinách EÚ "by mali byť výrazne zmenené a zlepšené tak, aby poskytovali environmentálnu komplexnosť prostredia pre chované zvieratá za účelom podpory ich prirodzeného správania."


Mark Glover - riaditeľ organizácie Respect for Animals hovorí, že Angličania a Holanďania reagujú na informácie v médiách veľmi pozitívne a živo sa zaujímajú aj o kampane mimovládnych organizácií. Len tak bolo možné dosiahnuť to, že vo Veľkej Británii obchod s kožušinami klesol takmer o 90%. "V Londýne máte problém nájsť kožušníctvo", hovorí Glover, "75% ich bolo zatvorených v posledných piatich rokoch. V takejto situácii už nebolo tažké presvedčiť obe snemovne parlamentu, aby prijali zákaz chovu kožušinových zvierat v Anglicku, Škótsku a Walese."

Rovnaké názory o neetickosti zabíjania kožušinových zvierat zdieľal s ochranármi aj poradný orgán vlády Veľkej Británie pre chov zvierat - FAWC Farm Animal Welfare Council (Rada pre ochranu zvierat), ktorý navrhoval zakázať chov kožušinových zvierat už začiatkom 90- tych rokov. Nakoniec situácia dozrela natoľko, že v roku 2001 tajomník MAFF - Ministry of Agriculture, Fishery and Food -


Ministerstva pôdohospodárstva Veľkej Británie, pán Elliot Morley prehlásil:
"Morálka a etika sú veľmi dôležité v našom vzťahu k zvieratám. Chov kožušinových zvierat sa nezhoduje s pravými hodnotami človeka a so správnym postojom k hodnote života zvieraťa. Život zvieraťa nesmie byť likvidovaný tam, kde chýba pre taký čin odôvodnenie a kde sa parafrázuje iba úžitok pre ľudí. Rovnako žiadne zviera nesmie byť odchované alebo selektované pre takýto účel bez adekvátneho odôvodnenia. Toto je základom našich argumentov týkajúcich sa morálky, ktoré sa vzťahujú na chov kožušinových zvierat."


Toto neobvykle jednoznačné stanovisko bolo nezávisle potvrdené vedeckým výskumom. Správa o vhodnosti podmienok chovu kožušinových zvierat publikovaná Prof. D. Broomom z Univerzity v Cambridge zverejnila údaje o vysokom výskyte stereotypií a deštruktívnych prejavov, vysokú úmrtnosť a kanibalizmus. Podmienky chovu líšok a norkov v drôtených klietkach v Európe boli označené za veľmi chabé.


Toto zbytočné utrpenie sa však odohráva mimo dosah očí verejnosti a len kvôli módnym výstrelkom. Podľa posledných štatistík sa až 80% kožušín používa len na dozdobovanie odevov (lemy, okraje, obruby, ozdoby , teda neslúžia dokonca ani na zahriatie. V súčasnom svete módy však existuje množstvo estetických a praktických alternatív ku kožuchom, jednak sú to oveľa ľahšie a praktickejšie odevy z prírodných bavlnených alebo aj syntetických materiálov, ako aj umelé kožuchy, ktoré sa ľahšie ošetrujú a sú trvácnejšie.

 


Napriek tlaku kožušinovej lobby viac ako 70 svetových módnych návrhárov verejne odmieta používať pravé kožušiny na svoje modely a namiesto nich používajú umelé. Medzi nich patria napríklad Oleg Cassini, Giorgio Armani, Calvin Klein, Stella Mc Cartney, Fernando Sanchez a ďalší. K početným kampaniam proti chovu a zabíjaniu kožušinových zvierat sa pripojili desiatky osobností šoubiznisu : Kim Basinger, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tyra Banks, Woody Harrelson, Alec Baldwin, Pamela Anderson, Janie Garth, Paul Mc Cartney a mnohí ďalší. 

KAŽDÝ KOŽUCH MÁ DVE ČASTI


 

Petícia za zrušenie kožušinových fariem v čr