Tento web sa venuje porovnávaniu a oboznámeniu životných podmienok v akých žijú zieratá a ludia, a vzťahoch medzi nimi.

 

O nadvláde ludských bytostí nad bytostami ne-ludskými,o nadvláde spôsobujúcej stále mnoho bolesti a utrpenia.

 

O Druhovej nadradenosti voči zvieratám (speciesismus)

 

O rovnosti medzi ludmi a zvieratami, a medzi zvieratami samotnými

 

O vegetariánstve / vegánstve ako alternatívnom spôsobe života

V ICH koži

 

Na otázku Prečo som vegetarián? odpovedám: Pretože nebudem podporovať väznenie a vraždenie. Pretože nebudem inému robiť to, čo nechcem, aby robili mne. Ako by som sa cítil ja, keby som v ICH koži?